Новини

30.09
2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
 
Процедура: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
По проект „ Преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и  съгласно условията на договор BG16RFOP002-2.073-20938  на фирмата бе предоставена безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 10 000 лв, от които  8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал ­за справяне с икономическите последствия от пандемията COVID – 19, недостига на средства,  липсата на ликвидност, гарантиране на работните места и продължаване на дейността на предприятието.
Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.
виж повече
26.02
2021

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА БИОГАЗ СТОПАНСТВО НА ПСОВ ЯМБОЛ

Ямбол вече има действаща пречиствателна станция за отпадъчни води.
КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  успешно изпълни работата си по проекта за изграждане на пречиствателната станция в град Ямбол.
Виж повече...
 
виж повече
31.03
2017

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА БИОГАЗ СТОПАНСТВО НА ПСОВ РАВДА

КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД успешно изпълни проект Равда като достави и инсталира компоненти за биогаз стопанство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ Равда). виж повече
01.12
2015

КОМПОНЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА БИОГАЗ

В отговор на все по-нарастващата необходимост от внедряване на възобновяеми източници на енергия, КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  е първата компания на българския пазар, която започва предлагане на пълна гама компоненти и системи за съхранение, изгаряне, обработка и използване на Биогаз от биомаса, отходния материал (активна утайка) от водопречиствателните станции и Биогаз получен от анаеробното разлагане на хранителни отпадъци. виж повече
Абонирайте се за нашия бюлетин