ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА БИОГАЗ СТОПАНСТВО НА ПСОВ ЯМБОЛ

Ямбол вече има действаща пречиствателна станция за отпадъчни води.
КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в партньорство с „Елит строителна компания“ ЕООД успешно изпълни работата си по проекта за изграждане на  пречиствателната станция в град Ямбол.
На 26.02.2021г. ПСОВ Ямбол бе успешно въведена в експлоатация.
Като официален представител за България на световните доставчици на технолигии  и технологично оборудване за биогаз  Progeco srl и Ecomembrane Srl -  Италия, нашата част по проекта бе да доставим и инсталираме компонентите за биогаз стопанство. 
Пречиствателната станция е с капацитет за 110 000 еквивалент жители. Ще обслужва цялото население на областния град и ще пречиства водите от индустриалната зона.
Абонирайте се за нашия бюлетин